O nás

Výkon správy vykonávame už od roku 1997 v lokalite Bratislava -Staré mesto čo patrí medzi najnáročnejší výkon správy nehnuteľností pre rôznorodosť a opotrebovanosť domov.
Výkon správy sme vykonávali najskôr ako fyzická osoba a v roku 2010 bola založená nová spoločnosť AN MAISON s. r. o. ktorá zabezpečuje komplexné poskytovanie služieb a starostlivosť o budovy, domy a byty .

Tím firmy AN MAISON, s.r.o. sa snaží o zabezpečenie komfortného a bezproblémového bývania pre svojich klientov. Dlhoročné skúsenosti v oblasti správy a profesionálny tím Vám zaručia pocit istoty že je o vašu nehnuteľnosť dobre postarané, zabezpečenie korektnej a bezproblémovej prevádzky a údržby bytov a domov, vyvíjať kroky na postupné zlepšovanie ich technického stavu objektu aj s jeho následnou realizáciou , efektívne nakladanie s vašimi financiami, a zároveň podporujeme vzájomnú komunikáciu medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a nami ako správcom.

Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy, prípadne mandátnej zmluvy pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Dôležité kontakty

AN MAISON s.r.o.
Koceľova 15
821 08 Bratislava
Tel: 02/524 50 168
 
Správca:
Anna Bitter-Juhász
anmaison@anmaison.sk

Všetky kontakty