Správa bytov

AN MAISON, s.r.o. profesionálne zastúpi majiteľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa správy a nehnuteľnosti o vašu nehnuteľnosť s cieľom maximalizovať výnosnosť investície a zabezpečiť bezstarostnosť pri prenájme svojej nehnuteľnosti. 

Aktívne vyhľadávame potencionálnych nájomníkov a uskutočňujeme obhliadky Vašej nehnuteľnosti. Zastúpime Vás  pri haváriách, bežných poruchách, opravách a vo všetkých prípadoch, kedy by inak bola Vaša prítomnosť nutná.

Preberieme celú administratívnu, ekonomickú i prevádzkovú agendu  a dokumentáciu.

Administratívny servis

 • návrh najefektívnejšieho využitia a zhodnotenia nehnuteľnosti
 • výber vhodných možností propagácie k rýchlejšiemu  prenájmu nehnuteľnosti
 • obhliadky, prezentácia a marketing neobsadenej nehnuteľnosti
 • podpisovanie nájomných zmlúv a ich predlžovanie
 • aktívna komunikácia s nájomníkmi
 • komunikácia so správcovskou organizáciou
 • úschova a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti
 • pravidelný a podrobný reporting majiteľom nehnuteľnosti

Finančný servis

 • vzpracovanie splátkového kalendára podľa platnej nájomnej zmluvy a kontrola jeho plnenia
 • výber nájomného a súvisiacidh poplatkov, dodržiavanie záväzných termínov platieb podľa platných zmlúv
 • evidencia výdavkov na údržbu, energie a súvisiace služby príslušnej nehnuteľnosti
 • vedenie účtovníctva
 • príprava dokumentov a registrácia na príslušnom daňovom úrade

Technický management

 • asistencia pri odovzdaní nehnuteľnosti nájomcovi a jeho preberaní po skončení doby nájmu - preberací alebo odovzdávací protokol
 • zabezpečenie opráv a rekonštrukcií po dohode s majiteľom nehnuteľnosti
 • organizovanie opráv zariadení, zvládnutie havarijných situácií
 • upratovací servis po ukončení nájmu, odstraňovanie prípadných závad

Dôležité kontakty

AN MAISON s.r.o.
Koceľova 15
821 08 Bratislava
Tel: 02/524 50 168
 
Správca:
Anna Bitter-Juhász
anmaison@anmaison.sk

Všetky kontakty

O nás

Výkon správy vykonávame už od roku 1997 v lokalite Bratislava -Staré mesto čo patrí medzi najnáročnejší výkon správy nehnuteľnost...

Čítať viac