Služby

Správa bytov

AN MAISON, s.r.o. profesionálne zastúpi majiteľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa správy a nehnuteľnosti o vašu nehnuteľnosť s cieľom maximalizovať výnosnosť investície a zabezpečiť bezstarostnosť pri prenájme svojej nehnuteľnosti. 

Aktívne vyhľadávame potencionálnych nájomníkov a uskutočňujeme obhliadky Vašej nehnuteľnosti. Zastúpime Vás  pri haváriách, bežných poruchách, opravách a vo všetkých prípadoch, kedy by inak bola Vaša prítomnosť nutná.

Správa domov

Pri správe nehnuteľností  ponúkame klientom komplexné služby  spojené s užívaním a prevádzkou, údržbou a  opravami bytových domov. Snažíme sa zabezpečiť komfortné a bezproblémové bývanie našich klientov. S vašimi finančnými prostriedkami hospodárime absolútne  transparentne a efektívne. Máme profeisonálny a flexibilný tím, ktorí zaručia kvalitný a spoľahlivý výkon  správy Vašej nehnuteľnosti.

 

 

 

Dôležité kontakty

AN MAISON s.r.o.
Koceľova 15
821 08 Bratislava
Tel: 02/524 50 168
 
Správca:
Anna Bitter-Juhász
anmaison@anmaison.sk

Všetky kontakty

O nás

Výkon správy vykonávame už od roku 1997 v lokalite Bratislava -Staré mesto čo patrí medzi najnáročnejší výkon správy nehnuteľnost...

Čítať viac