Spoločnosť AN MAISON, s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Správa bytov

AN MAISON, s.r.o. profesionálne zastúpi majiteľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa správy a nehnuteľnosti o vašu nehnuteľnosť s cieľom maximalizovať výnosnosť investície a zabezpečiť bezstarostnosť pri prenájme svojej nehnuteľnosti.

Aktívne vyhľadávame potencionálnych nájomníkov a uskutočňujeme obhliadky Vašej nehnuteľnosti. Zastúpime Vás pri haváriách, bežných poruchách, opravách a vo všetkých prípadoch, kedy by inak bola Vaša prítomnosť nutná.

reberieme celú administratívnu, ekonomickú i prevádzkovú agendu a dokumentáciu.

Administratívny servis

 • návrh najefektívnejšieho využitia a zhodnotenia nehnuteľnosti
 • výber vhodných možností propagácie k rýchlejšiemu prenájmu nehnuteľnosti
 • obhliadky, prezentácia a marketing neobsadenej nehnuteľnosti
 • podpisovanie nájomných zmlúv a ich predlžovanie
 • aktívna komunikácia s nájomníkmi
 • komunikácia so správcovskou organizáciou
 • úschova a ochrana dokumentácie k nehnuteľnosti
 • pravidelný a podrobný reporting majiteľom nehnuteľnosti

Finančný servis

 • vyzpracovanie splátkového kalendára podľa platnej nájomnej zmluvy a kontrola jeho plnenia
 • výber nájomného a súvisiacich poplatkov, dodržiavanie záväzných termínov platieb podľa platných zmlúv
 • evidencia výdavkov na údržbu, energie a súvisiace služby príslušnej nehnuteľnosti
 • vedenie účtovníctva
 • príprava dokumentov a registrácia na príslušnom daňovom úrade

Technický management

 • asistencia pri odovzdaní nehnuteľnosti nájomcovi a jeho preberaní po skončení doby nájmu - preberací alebo odovzdávací protokol
 • zabezpečenie opráv a rekonštrukcií po dohode s majiteľom nehnuteľnosti
 • organizovanie opráv zariadení, zvládnutie havarijných situácií
 • upratovací servis po ukončení nájmu, odstraňovanie prípadných závad