Spoločnosť AN MAISON, s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Vedenie účtovníctva, sledovanie nedoplatkov, správa faktúr a iné

 • Zriaďujeme nový bankový účet (pre každý dom samostatný), na ktorý budú plynúť platby za služby spojené s ich užívaním a príspevky do fondu údržby a opráv
 • Vedieme účtovníctvo domu vrátane spracovania vyúčtovania služieb spojených s prevádzkou objektu
 • Vykonávame všetky úhrady súvisiace s prevádzkou nehnuteľností
 • Evidencia a úhrada faktúr
 • Určujeme doby splatnosti platieb a ostatných úhrad a ich vymáhanie
 • Vyúčtovávame príjmy a výdavky nehnuteľností
 • Vykonávame výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonaných a fakturovaných prác na dome
 • Sledujeme nedoplatky domu
 • Upomíname neplatičov
 • Vyúčtovávame služby k 31. 5. a vykazujeme zostatok Fondu údržby a opráv
 • Spracovanie podkladov k vymáhaniu pohľadávok
 • Vymáhame nedoplatky, vykonávame pokusy o zmier, zápisy záložného práva