Spoločnosť AN MAISON, s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zabezpečenie tepla, upratovania, revízií, havarijnej služby, opráv a iné

Zabezpečujeme všetky služby spojené s užívaním a prevádzkou nehnuteľností spočívajúce najmä v dodávke vody, plynu a elektrickej energie, OLO, dodávke tepla a teplej úžitkovej vody, poistenie domov, kominárskych prácach, uzatvorenie zmlúv na tieto služby, výkon činností vyplývajúcich z plnenia týchto zmlúv pre správcu

 • Zabezpečujeme vykurovanie domu a prípravu teplej úžitkovej vody
 • Zabezpečujeme dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu,
 • Zabezpečujeme servis výťahov, vrátane pravidelných prehliadok a revízií,
 • Zabezpečujeme dokumenty a činností BOZP a PO
 • Zabezpečujeme upratovanie spoločných priestorov a priľahlých pozemkov, vrátane zimnej služby
 • Zabezpečujeme výmenu, sledujeme a kontrolujeme merače vody
 • Zabezpečujeme výmenu meračov tepla
 • Zabezpečujeme poistenie nehnuteľnosti zabezpečujeme certifikát hospodárnosti budov
 • Vykonávame pravidelné obhliadky domu
 • Zabezpečujeme bežnú údržbu a opravy menšieho rozsahu a dozoru nad nimi do dohodnutej výšky na jednu opravu
 • Zabezpečujeme odstránenie havárií v dome
 • Vypracovanie harmonogramu revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, zabezpečujeme ich realizácie
 • Zabezpečujeme výkon opatrení uložených revíziami alebo kontrolami
 • Zabezpečujeme odbornú účasť na kontrolách štátneho odborného dozoru
 • Zabezpečujeme 24-hod. havarijnú službu

Zabezpečujeme aj nadštandardné služby (zabezpečenie úveru z banky, dotácie ŠFRB, stavebné povolenia, stavebný dozor, projektové dokumentácie atď....)